2.05.2006

Bugtong of the Day 2-05-06

Bugtong of the Day 2-05-06

Diking-dikinang munti, daliri ang may-ari.

Translation: Small potholder-like, owned by a finger.


Answer for the Bugtong of the Day 2-05-06

back to Mga Bugtong.

Go to Mga Bugtong.