2.09.2006

Bugtong of the Day 2-09-06

Bugtong

Uka na ang tiyan, malakas pa ang sigaw.


Translation: Despite its hollow abdomen, it can still make a loud noise.
Answer here.


back to Mga Bugtong


Go to Mga Bugtong 1-20.