2.13.2006

Bugtong of the Day 2-13-06

Bugtong

Ako'y nagtanim ng Dayap sa gitna ng dagat, Walang puno't walang ugat
humihitik ng bulaklak.


Translation: I planted lemon in the middle of an ocean. It has no roots and trunk but it is full of flowers.

Answer here.
back to Mga Bugtong


Go to Mga Bugtong.