2.11.2006

Bugtong of the Day 2-11-06

Bugtong

Sinakal ko muna bago ko nilagari


Translation: I strangled and sawed it afterwards.

Answer here.
back to Mga Bugtong


Go to Mga Bugtong.