9.05.2007

ILONG PAGKAMOOT lyrics- Bicol folk song

ILONG PAGKAMOOT


I
Ilong pagkamoot nasiring sa banwit
Dae makalawod ta daeng sakayan (2x)
Dae pag bantogon
Dae makatungtong ta daeng sagkod pa si aroronay
Bari pa si sagwan, inanod pati timon
II
O madahas na duros, layag ko pinarakit
Pinarakit mo pa su sarwal kung puti
Isay pa daw ang maherak sasako ngonian
Pati si torsido, pati si torsido
Si dago nabari.
(Repeat II)

back to Filipino Folk Songs,,,
,,,,
,, ,
,, ,
, ,

No comments: