5.16.2007

Bugtong of the Day 5-16-07

Bugtong for Day 5-16-07

Isang tabo, laman ay pako.


Translation: A canister full of nails.

Answer here.


back to Mga Bugtong

Related links:


Mga Bugtong 1-20

Bugtong


No comments: