5.28.2007

Bugtong for Day 5-28-07

Bugtong for Day 5-28-07

Kung huminga ay sa tuktok, ang paa ay kabibilog, kung humiyaw parang kulog.


Translation: It breathes on top of its head, its feet are roundish and it cries like thunder.

Answer here.
back to Mga Bugtong

Related links:
Mga Bugtong 1-20

Back to Bugtong at Parabula

No comments: