5.25.2007

Answer for Bugtong 5-24-07

Answer for the bugtong:

Baril or gunguns

back to Mga Bugtong

Links:
Mga Bugtong 1-20
Mga Bugtong at Parabula

No comments: