3.04.2007

Bugtong of the Day 3-04-07

Bugtong of the Day:

Hindi tao, hindi hayup, kung lumakad nakatihaya.


Answer here.


back to Mga Bugtong

Related links:


Mga Bugtong 1-20

Bugtong


No comments: