3.12.2007

Bugtong for Day 3-12-07

Bugtong 39:

Walang kampit, walang sundang nakakayari ng tirahan.Translation: Without the sickle, without the big knife, it can build its own home.

Answer here.


back to Mga Bugtong

Go to Mga Bugtong.


No comments: