3.10.2007

Bugtong for Day 3-10-07

Bugtong 40:

Baboy ko sa Jolo, nasa loob ang balahibo.


Translation: My pig from Jolo got its hair inside.Answer here.


back to Mga Bugtong

Go to Mga Bugtong.


No comments: