8.31.2007

SI NANAY, SI TATAY lyrics- Bicol folk song (with translation)

SI NANAY, SI TATAY
I
Si Nanay, si Tatay
Di ko babayaan
Balakid na boot
An sacuyang utang
Si pagdara saco
Nin siyam na bulan
Gatas kong dinudo
Di ko mabayadan
II
Ay Nanay, ay Tatay
Kung ako humale
Hihidawon mo man
Sa gabos mong aki
Makakua ka man
Nin makaka-sangle
Dae maka arog
Kan sacong ugali
III
Ay Nanay, ay Tatay
Kun ako maraot
Pugutan nin payo
Ibuntog sa lawod
Kun maheling mo man
Na nag-anod-anod
Ay Nanay, ay Tatay
Sapuda man tolos
(Repeat II)
Dae maka arog
Kan sacong ugali
Dae maka arog
Kan sacong ugali

No comments: