6.18.2006

Filipino Folk Song-Sitsiritsit

SITSIRITSIT , ALIBANGBANG

uploaded by cathcath.com

This is playful song describing a flirt lady and threatening the storeowner that the ants are going to get him if he is not going to extend credit.

Sitsiritsit, alibangbang
Salaginto at salagubang
Ang babae sa lansangan
Kung gumiri'y parang tandang
Santo NiƱo sa Pandakan
Putoseko sa tindahan
Kung ayaw mong magpautang
Uubusin ka ng langgam
Mama, mama, namamangka
Pasakayin yaring bata.
Pagdating sa Maynila, ipagapalit ng manika.

Ale-ale,namamayong , pasukubin yaring sanggol,
Pagdating sa Malabon, ipagpalit ng bagoong.Here is the literal English translation of the Filipino folk song

Sitsiritsit, butterfly
Black and golden beetles fly
The woman in the street
flirts like a rooster.
The Child Jesus in Pandacan,
Rice cakes in the small stores.
If you do not want to give credit,
The ants are going to bite you

Mister, mister, in the boat
Let the kid ride with you,
When you reach Manila,
trade him/her with a doll.

Lady, lady, with an umbrella,
Share the umbrella with the baby,
When you reach Malabon,
trade him/her with salted anchovies.back to Filipino Folk Songs,,,
,,,,
,, ,
,, ,
, ,

No comments: