6.17.2006

Filipino Folk Song-Paru-parung Bukid


PARU-PARUNG BUKID

This is a song about a flirtatious that is compared to a very colorful butterfly.

uploaded by cathcath.com


Paruparong bukid na lilipad-lipad
Sa gitna ng daan papagapagaspas
Isang bara ang tapisIsang dangkal
ang manggasAng sayang de kola
Isang piyesa ang sayad
May payneta pa siya -- uy!
May suklay pa mandin -- uy!
Nagwas de-ohetes ang palalabasin
Haharap sa altar at mananalamin
At saka lalakad na pakendeng-kendeng.back to Filipino Folk Songs,,,
,,,,
,, ,
,, ,
, ,