4.22.2006

Bugtong of the Day 4-22-06

Bugtong:

Prutas na malambot
sa loob ay may bunot


Translation:

Soft fruit outside
Husk inside.


Answer here.

back to Mga Bugtong

Go to Mga Bugtong.