4.25.2006

Bugtong for the Day 4-25-06

Bugtong of the Day
Bahay ni Ka Berto, punong-puno ng buto.


Translation: The house of man named Berto has full of seeds.

Answer here.


back to Mga Bugtong?

Go to Mga Bugtong.


No comments: