2.24.2007

Bugtong for Day 2-24-07

Bugtong 36 2-24-07

Ito ay aklat ng panahon na binabago taun-taon.


Translation:
This is a year book that has to be changed yearly.

Answer here.


back to Mga Bugtong

Related links:


Mga Bugtong 1-20

Bugtong


No comments: