9.11.2006

ILOCANO SONG-NAGIMAS KAN MAYYANG

NAGIMAS KAN MAYYANG

uploaded by cathcath.com

Nagimas kan mayyang
Dakkel ta patungmo
Dakkel ta patungmo, agraman ta buy-ongmo
Nagimas ket ngata no inka maramanan
Ay, dios por santo, nagimas kan mayyang
Malagipmo pay mayyang ti inta pinagsarak
Igid iti baybay siruk ti pantalan
Rabaw iti rakit ti inta nagiddaan
Abotmo nga bidang ti inta nagap-apan

Sangabote nga grande ti inta pinagsangwan
Pangpa-imas ta mayyang ti inta pinagromansan
Ayan na nga pagdaksan innata naduktalan
Innata naduktalan ti baro a karruba

Nagimas kan mayyang
Dakkel ta patungmo
Dakkel ta patungmo, agraman ta buy-ongmo
Nagimas ket ngata no inka maramanan
Ay, dios por santo, nagimas kan mayyang
Malagipmo pay mayyan ti inta pinagsarak
Igid iti baybay siruk ti pantalan
Rabaw iti rakit ti inta nagiddaan
Abotmo nga bidang ti inta nagap-apan

Sangabote nga grande ti inta pinagsangwan
Pangpa-imas ta mayyang ti inta pinagromansan
Ayan na nga pagdaksan innata naduktalan
Innata naduktalan ti baro a karruba.

back to Filipino Folk SongsTechnorati tags:

,
,,,
,,,,
,, ,
,, ,
,

No comments: