3.11.2006

Bugtong of the Day 3-11-06

Bugtong:

Nang manganak ang birhen, tinapon ang lampin.


Translation: When the virgin gave birth, she threw away the diaper.

Answer here.

Translation: When the virgin gave birth, she disposed the diaper.


back to Mga Bugtong.

Go to Mga Bugtong.