12.07.2004

Tagalog Song OPM MAY BUKAS PA

MAY BUKAS PA
Rico J. PunoHuwag damdamin ang kasawian
May bukas pa sa iyong buhay
Sisikat din ang iyong araw
Ang landas mo ay mag-iilaw

Sa daigdig ang buhay ay ganyan
Mayroong ligaya at lumbay
Maghintay at may nakalaang bukas

May bukas pa sa iyong buhay
Tutulungan ka ng Diyos na may lalang
Ang iyong pagdaramdam
Idalangin mo sa Maykapal
Na'ng sa puso mo ay mawala nang lubusan

Sa daigdig ang buhay ay ganyan
Mayroong ligaya at lumbay
Maghintay at may nakalaang bukas

May bukas pa sa iyong buhay
Tutulungan ka ng Diyos na may lalang
Ang iyong pagdaramdam
Idalangin mo sa Maykapal
Na'ng sa puso mo ay mawala nang lubusan
Ang iyong pagdaramdam
Idalangin mo sa Maykapal
Na'ng sa puso mo ay mawala nang lubusan..
.Back toFilipino singers

,
,,,,,,